• Zondag 17.04.22
  • Sportpaleis Antwerp

Huisregels

Jouw veiligheid is erg belangrijk voor ons. Daarom stelden we huisregels op die gelden voor alle bezoekers van Graspop Metal Moose. We gaan ervan uit dat je deze regels kent en naleeft. Weet dat het niet naleven ervan kan leiden tot een sanctie.

TOEGANGSCONTROLE

Als bezoeker kan je gefouilleerd en/of gecontroleerd worden op drank-, drugs- en wapenbezit. Werk je niet mee aan deze controle, dan kunnen we beslissen om je de toegang tot Graspop Metal Moose te ontzeggen.

LEEFTIJD

Bezoekers van Graspop Metal Moose moeten minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 krijgen geen toegang tot Graspop Metal Moose. Plan je een bezoek aan Graspop Metal Moose, vergeet dan je identiteitsbewijs niet mee te nemen. Enkel bezoekers die een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) bij zich hebben, krijgen toegang tot Graspop Metal Moose.

DRUGS

Personen die in het bezit en/of onder invloed zijn van soft- of harddrugs zijn niet welkom en worden geweigerd. We willen de gezondheid van onze bezoekers niet in gevaar brengen, daarom is drugsgebruik ten strengste verboden. Dit zowel binnen als buiten de muren van onze Graspop Metal Moose. Bij Graspop Metal Moose geldt een zero-tolerancebeleid waarbij geen enkel excuus wordt aanvaard.

AANSTOOTGEVEND GEDRAG

Personen die geweld plegen of uitlokken t.o.v. andere bezoekers, de uitbater of zijn personeel, worden geweigerd. Hetzelfde geldt voor personen die wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben en/of gebruiken.

RACISME, DISCRIMINATIE EN INTIMIDATIE

Een bezoek aan Graspop Metal Moose moet voor iedereen een fijne ervaring zijn. Daarom is elke vorm van racisme, discriminatie en intimidatie strikt verboden bij Graspop Metal Moose. Daartoe behoren onder meer: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vandalisme en geweld. Ook personen die zich gedragen alsof ze uit zijn op het plegen van geweld, zullen geen toegang krijgen.

EIGENDOM VAN GRASPOP METAL MOOSE

Wie geen respect toont voor het in- en exterieur van Graspop Metal Moose riskeert een sanctie. Beschadig je eigendom van Graspop Metal Moose, dan ben je verantwoordelijk voor de reparatie of het vernieuwen ervan.

VERSTOREN VAN DE SFEER

Graspop Metal Moose staat garant voor een goede sfeer. Wie overdreven lawaaierig is of de sfeer verstoort, riskeert een sanctie.

GEBRUIK VAN DE TOILETTEN

Het is niet toegestaan om met meerdere personen één toiletruimte te gebruiken.

BEVEILIGINGSCAMERA’S

Binnen en buiten Graspop Metal Moose gebruiken we op verschillende plaatsen beveiligingsapparatuur zoals camera’s. Als bezoeker van Graspop Metal Moose ga je ermee akkoord dat je gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van Graspop Metal Moose geef je ons het recht om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie. De opnames kunnen bij ongevallen, geweldplegingen of noodsituaties aan politie en/of derden worden getoond.

ROKEN

Roken is enkel buiten toegestaan.

FOTO’S NEMEN OF FILMEN

Wil je tijdens Graspop Metal Moose foto’s nemen, video- of geluidsopnames maken, dan moet je reeds vooraf over een schriftelijke toestemming beschikken. Zonder deze toestemming is het niet toegestaan om tijdens Graspop Metal Moose opnames te maken. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen.

CONSUMPTIE VAN DRANKEN

Je mag consumpties enkel binnen in het Sportpaleis gebruiken. Het is verboden om consumpties, glazen of flessen mee naar binnen of buiten te nemen.

VERKOOP VAN GOEDEREN

Je mag bij Graspop Metal Moose geen goederen verkopen of verhandelen zonder schriftelijke toestemming.

INSTRUCTIES VAN PERSONEEL

Als bezoeker moet je instructies van de directie en/of personeelsleden meteen opvolgen, dit in het belang van je eigen veiligheid.

BIJ HET VERLATEN

We vragen je om bij het verlaten van Graspop Metal Moose:

  • geen vandalisme aan te richten
  • geen geluidsoverlast te veroorzaken
  • de orde en netheid te respecteren
  • geen voertuig te besturen indien je alcohol hebt gedronken
  • respect te tonen voor de omliggende woningen en hun bewoners

BIJ EEN OVERTREDING

  • Overtreed je de huisregels, dan word je verwijderd uit de zaak. Je entree- en parkinggeld wordt niet terugbetaald. Dit gaat ook op wanneer je een overtreding uitlokt of iemand ertoe aanzet. Je krijgt een voorlopig lokaalverbod, dat van kracht blijft tot de eerstvolgende bijeenkomst van het managementteam. Dit team bepaalt de uiteindelijke sanctie. Krijg je een definitief lokaalverbod, dan wordt dit gemeld bij de politie. Overtreed je het lokaalverbod, dan wordt dit aangegeven. Je riskeert de uitzetting door de politie, een bijbehorende gerechtelijke procedure en een permanente weigering.
  • In geval van strafbare feiten, doen we steeds aangifte bij de politie. Mogelijk geven we ook een signalement door.

AANSPRAKELIJKHEID

Graspop Metal Moose kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers bij het betreden van de zaak. Het verblijf op Graspop Metal Moose is geheel op eigen risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van items (of de inhoud ervan).

KLACHTEN

Eventuele klachten kan je schriftelijk melden. Richt ze tot Live Nation BV, Blarenberglaan 3A, 2800 Mechelen. Stel dit niet uit, want drie werkdagen na het ontstaan van je klacht vervalt je ‘klachtrecht’.